Initial page GLOBAL TECHNIK SERVICE - Janusz Jagielski
Polish French English German Chinese

KONTAKT Dane:
Nazwa firmy (długa): Global Technik Service - Janusz Jagielski
Nazwa firmy (krótka): GTS - J. Jagielski
Ulica i numer: Nagórskiego 7 B m. 16
Kod pocztowy: PL 80-463
Miasto: Gdańsk Gdansk
Państwo: Polska
Telefon #1: +4858 - 557 33 88
Telefon #2: +4858 - ... .. ..
Fax: +4858 - ... .. ..
Telefon komórkowy: +48 - 794 367 601
e-mail: gts.jagielski@gmail.com
NIP: PL 584 - 148 - 61 - 04
REGON: 192306572
Numer EORI: PL584148610400000
Właściciel: Owner  Janusz Jagielski
Dojazd: Map


© JJ - Global Technik Service   |  Gdańsk  - Polska | Pologne | Poland | Polen | 波兰