Initial page GLOBAL TECHNIK SERVICE - Janusz Jagielski
Polish French English German Chinese

VARIA Szczegóły
   
Prowadzący  - Wykłady, prelekcje Oferuję wykłady i prelekcje o Dalekim Wschodzie ze szczególnym naciskiem na Chiny. Możliwe są prezentacje w Power Poincie ®.
Dla zainteresowanych także konsultacje i szkolenia na temat specyfiki pobytu w Chinach.
  Pracowałem tam przez cztery lata (pobyt wraz z całą rodziną), dzięki czemu nabyłem doświadczenia na temat życia codziennego, kultury i zachowań ludzi. Oferowane prelekcje, wykłady i szkolenia łączą solidną wiedzę teoretyczną z gruntowną praktyką.
  Jeśli ktoś chciałby zapoznać się z moim stylem wypowiedzi - próbką moich możliwości jest udostępniony w sieci esej o Chinach, trochę tajemniczo zatytułowany "Agradacja", dostępny tutaj.
  Referencje o moich prelekcjach.
   


© JJ - Global Technik Service   |  Gdańsk  - Polska | Pologne | Poland | Polen | 波兰